Generátory dusíku

Generátory dusíku jsou dynamicky se rozvíjejícím odvětvím, které firmám přinášejí nezávislost na dodavatelích tohoto média a finanční úspory.

K našim činnostem patří návrh, dodávka a instalace zařízení na výrobu stlačeného dusíku. Díky této investici s krátkou dobou návratnosti (i méně než 2 roky) firmy generují značné úspory při spotřebovávání dusíku.

Jsme schopni připravit kalkulaci návratnosti investice, vytvořit návrh a cenovou nabídku technologie, dodat, nainstalovat a zprovoznit zařízení na výrobu stlačeného dusíku. Návratnost investice u správně navrženého řešení může být i menší než 2 roky.

Fotka systému pro generování dusíku kondenzátu