Sušičky a filtrace vzduchu

Důležitou součástí technologie stlačeného vzduchu jsou zařízení pro jeho úpravu, mezi které patří zejména sušičky a filtry. Sušičky stlačeného vzduchu mají za úkol odstranit a odvést kondenzát, který vzniká při ochlazování stlačeného vzduchu vlivem přirozené vlhkosti vzduchu. Kondenzát obsahuje částečky oleje (u klasických olejem mazaných kompresorů) a je nutné jej likvidovat jako nebezpečný odpad, případně lze kondenzát filtrovat pomocí speciálních separátorů voda-olej (viz Řešení kondenzátu) a následně vypustit do kanalizace. Odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu je pro některé aplikace přímo nezbytné (např. CNC stroje, laserové řezání, lakovny), u jiných velmi žádoucí z hlediska životnosti (např. pneumatické nářadí). Mezi nejčastěji využívané typy patří kondenzační sušičky, které běžně dokáží zajistit tlakový rosný bod +3°C. Pro náročné aplikace lze využít sušičky adsorpční s tlakovým rosným bodem až -70°C.

Jelikož se ve stlačeném vzduchu vyskytují pevné částečky, zbytky oleje a olejových par, které sušičky neodstraní, je možné jej dále filtrovat a zajistit tak jeho čistotu. Filtry se vyrábějí v různých stupních od hrubých filtrů, přes mikrofiltry až po filtry s aktivním uhlím. V ideálním případě pro dosažení suchého a čistého vzduchu se na rozvodech stlačeného vzduchu kombinují. Pro správnou funkci filtrů je třeba filtrační elementy měnit v předepsaných intervalech.

NEZÁVAZNĚ POPTAT ESHOP - SUŠIČKY ESHOP - FILTRACE