Vývěvy

Firma Becker trvale klade důraz na kvalitu a moderní technologie. Přesnost konfigurací, optimalizace tolerancí a vysoká přesnost výroby podepřená nejmodernější technikou CAD zajišťuje produkci zařízení s vysokou účinností.

S označením CE se díky certifikovanému systému kvality produkuje více než 100 000 zařízení ročně v závodech v Německu - Wuppertal a Apolda.

V případě zájmu Vám kvalifikovaně vybereme vhodnou vývěvu nebo dmychadlo pro Váš provoz.