Nabídka našich služeb

 1. Prodej kompresorů světových i tuzemských značek dle přání a možností provozovatele. Provedeme kvalifikovaný výběr z několika nabídek, zjistíme pravděpodobnou návratnost investice v porovnání se stávajícím zařízením. Spolupracujeme s předními světovými i tuzemskými výrobci kompresorů.
 2. Prodej a montáž kompresorových stanic tzv. na klíč.
 3. Montáž, opravy a pravidelné prohlídky Vašich pístových a šroubových kompresorů.
 4. Montáž, opravy a rekonstrukce rozvodů stlačeného vzduchu.
 5. Revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených tlakových zařízení, tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů. Provádíme i údržbu těchto zařízení ( možnost celoročních smluv ).
 6. Školení obsluhy a provozovatelů tl. nádob vyplývající z povinností provozovatele, které ukládá vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 690012.
 7. Měření skutečné výkonnosti Vašich kompresorů a jejich efektivnost a racionalizace. Měření provádíme ve spolupráci se špičkovými odborníky z oblasti energetických strojů. Toto měření je vhodné i u nově instalovaných kompresorů ( porovnání skutečných veličin s údaji výrobce - záruky ). Na základě výsledků můžete vhodně seřadit Vaše stroje v pracovní směně, určit jejich opotřebení, účinnost a především jejich ekonomičnost.
 8. Prodej, montáž a opravy příslušenství kompresorových stanic - odvaděče kondenzátu plováčkové i automatické, čerpadla, tlakové nádoby, manometry, regulátory, filtry, přimazávače, pojišťovací ventily, armatury, chladící věže, oleje, separátory, sušky vzduchu, rozvaděče, rychlospojky atd.
 9. Prodej stříkací techniky.
 10. Prodej veškerého pneumatického nářadí.
 11. Montáž, opravy a rekonstrukce vysokotlakých rozvodů stlačeného vzduchu spadající pod vyhrazená plynová zařízení dle vyhl. č. 21/1979 ( elektrorozvodny, zkušebny aj. )
 12. Montáže a opravy prům. plynovodů a rozvody technických plynů pro médium kyslík, kysl.uhličitý, dusík, argon, čpavek a směsné plyny.
 13. Měření průtoku stlačeného vzduchu a technických plynů.