O nás

 
Certifikát ISO 9001

 Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych jako jednatel v krátkosti představil naší firmu a její program. Firma vznikla na podzim roku 1997 se sídlem v Rabštejnské Lhotě, okres Chrudim. Naší hlavní myšlenkou bylo a je úspora energie a kvalita stlačeného média, rychlost vyřizování objednávek, komplexní zajištění dodávek a dodržování jakosti a kvality.

V červnu 2010 byla firma přetransformována na společnost s ručením omezeným.

Hlavní myšlenky a program firmy zůstává nezměněn.

Program naší firmy se skládá z těchto činností

 1. Prodej kompresorů světových a tuzemských značek (AiRKO, Mark, AtmosAlmig, Nuair, Firs Air, Abac,).
 2. Montáž rekuperačních výměníků tepla do stávajících kompresorů + využití odpadního tepla z kompresorů.
 3. Prodej a montáž kompresorových stanic tzv. na klíč včetně odvodu kondenzátu a zařízení na jejich ekologickou separaci.
 4. Montáž, opravy a pravidelné prohlídky šroubových a pístových kompresorů
 5. Montáž, opravy a rekonstrukce rozvodu stlačeného vzduchu
 6. Montáž, opravy a rekonstrukce vysokotlakých rozvodů stlačeného vzduchu spadajících pod vyhrazená plynová zařízení dle Vyhlášky č. 211979
 7. Revize, zkoušky a prohlídky vyhrazených tlak. Zařízení, tlak. nádob a parních a kapalinových kotlů. Zároveň provádíme i údržbu těchto zařízení (možnost celoročních smluv)
 8. Školení obsluhy a provozovatelů tlak. nádob vyplývající z povinností provozovatele,které ukládá ČSN 690012 a příslušné normy EU.
 9. Měření výkonnosti vašich kompresorů,jejich efektivnost a racionalizace.
 10. Prodej stříkací techniky
 11. Prodej veškerého pneumatického nářadí
 12. Montáže a opravy průmyslových plynovodů, rozvody technických plynů pro médium kyslík, kysličník uhličitý, dusík, argon, čpavek a směsné plyny.
 13. Prodej, montáž a opravy pneumatického zařízení (pneuválce, regulátory, pneuprvky, aj.)
 14. Prodej,montáž a opravy vývěv.

Během 15 let jsme úspěšně zrealizovali přes 6000 zakázek především v sektoru průmyslu a služeb. Rádi Vám pomůžeme řešit veškeré problémy s tlakovým vzduchem a technickými plyny .

Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na budoucí spolupráci. Jiří Trojan